Læs rapporten - "Beredskabet i Gellerup"...

Læs rapporten - "Beredskabet i Gellerup"...

11-07-2011

En effektiv strategi mod kriminalitet i et udsat boligområde... udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling www.cfbu.dk

En del udsatte boligområder har problemer med høje kriminalitetsrater, men flere steder er det lykkedes at knække kurven. CFBU undersøger et af disse områder - Gellerup/Toveshøj i Aarhus.

Rapporten "Beredskabet i Gellerup” er et godt eksempel på, hvordan man i fælleskab har øget den lokale tryghed og reduceret kriminalitet i området.