Generalforsamling 15. marts 2011

Generalforsamling 15. marts 2011

03-02-2011

Natteravnene Hedensted midt afholder Generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 i Frivillighuset. Indkaldelse og dagsorden udsendes til alle medlemmer 4 uger før.
Formanden modtager forslag på natteravnene@hafnet.dk