Referat af bestyrelsesmøde 18. juni

Referat af bestyrelsesmøde 18. juni

06-08-2012

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Orientering fra landssekretariatet og andre nyheder
 3. Økonomi og sponsor
 4. Medlemsstatus
 5. Forespørgsel fra Sillebroen om stand i Centret.
 6. Samarbejde med Politi & SSP
 7. Ekstra vandringer
 8. Og andre idder
 9. Evt.

 

Deltagere: Poul Erik Christiansen, Ib Eland og René Kristensen.

Formanden, Poul Erik bød velkommen til bestyrelsesmødet og gik herefter til dagsordnen.

Ad 1:

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået og godkendt. Natteravne hjælp til de unges Blå mandag blev blev sendt ud på skolernes intranet, men skolebestyrelsen vendte tilbage og fortalte at de selv klarede opgaven.

En af årsager kan være at mange forældre i dag tager med de unge på denne dag og der derfor ikke er samme behov for natteravne på disse dage.

På nettet ligger Poul Erik tilmeldingen til Nordisk natteravnedag i Skive d. 8/9 september, det er ét spændende program og prisen er kr. 250,00 + overnatning.

Ad 2:

Poul Erik fortalte om Call Me projektet og om den Nordiske natteravnedag.

Ad 3:

Kassebeholdningen er pr. 14. juni 2012 på kr. 33.407,56.

Der kan muligvis være en ny sponsor på vej J

Henrik fra Natteravnene i Greve vil vende tilbage med en sponsormodel de bruger, men Poul Erik har endnu ikke hørt fra ham.

Poul Erik tager fat i Michael Jensen og lidt om hvordan sponsorer kan kontaktes, således vi får noget erfaring omkring dette.

Vi talte fortsat om hvordan vi kan blive bedre til at brande og profilere natteravnene i Frederikssund.

Ad 4:

Poul Erik har talt med Verner og Jette er gudskelov i bedring efter hendes blodprop, hun er i øjeblikket i gang med genoptræning.

Nye natteravne er:

 • Michael Kristiansen
 • Henrik Frøslev
 • Jens Albert

Vi er i øjeblikket 28 Natteravne i Frederikssund.

Ad 5:

Der kan laves en stand i Sillebroen d. 1. juli, hvor vi har mulighed for at hverve medlemmer, den skal bemandes på følgende måde.

 • 2 personer fra kl. 10.00 - 13.00
 • 2 personer fra kl. 13.00 - 14.00

 

Vi skal stå ved ét cafebord med balloner og bolsjer, Poul Erik skriver ud til alle medlemmer for at høre om der er nogle der vil være interesseret i at stå denne dag. Al mad og drikke på dagen, bliver betalt af foreningen.

Ad 6:

Vi har nu fået etableret et samarbejde med Nordsjællandspoliti og vi har fået det direkte telefon nr. til den Civile patrulje, nummeret står i logbogen, men bliver også koder ind i vores mobiltelefon.

Vi har fået nyt Natteravn mobil nr. det er: 5142 1154, vi har sikret at SSP også har modtaget det nye nr.

Ad 7:

De 2 ekstra vandringer der blev omtalt på sidste bestyrelsesmøde er bleve aflyst pga. mandefald.

D. 28/9 har vi lagt op til en spændende vandring i KBH City, hvor vi i har mulighed for at opleve KBH´s natteliv set med natteravne øjne, Poul Erik skriver ud til medlemmerne om tilmelding m.v.

Ad 8:

Til den årlige Natteravnefest er der er bestilt Bowling til d. 16. November, mere info kommer senere.

Der har indtil videre været 7 personer igennem div. Introkurser i Langes magasin.

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 16 august hos Ib, Sundbyvej 26, 3600 Frederikssund

 

Referent; René Kristensen