Referat af bestyrelsesmøde 16. August

Referat af bestyrelsesmøde 16. August

23-08-2012

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Information fra landssekretariatet og andre nyheder
  3. Økonomi
  4. Medlemsstatus
  5. Sponsorbrev
  6. Ekstratur til København City
  7. Hyggeaften til november
  8. Evt.

Deltagere: Poul Erik Christiansen, Ib Eland, Louise Cecillia Larsen og René Kristensen.

Formanden, Poul Erik bød velkommen til bestyrelsesmødet og gik herefter til dagsordnen.

Ad 1:

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået og godkendt.

Ad 2:

Poul Erik fortalte at der var kommet én tilmelding til det Nordiske natteravne arrangementet i Skive, den tilmeldte, ønskede naturligt nok, ikke at deltage alene, hvorfor der ikke bliver repræsenteret nogle natteravne fra Frederikssund.

Poul Erik deltager på formandsmødet i Nyborg d. 10 november.

Poul Erik & René deltager i Marian V. Borregaard´s (seniorinstruktør i natteravne regi) 60 års fødselsdag d. 29. september.

Ad 3:

Kassebeholdningen er pr. 16. august er uændret fra sidste bestyrelsesmøde, og er derfor fortsat på kr. 33.407,56.

Der kan muligvis være en ny sponsor på vej J

Henrik fra Natteravnene i Greve vil vende tilbage med en sponsormodel de bruger, men Poul Erik har endnu ikke hørt fra ham.

Poul Erik tager fat i Michael Jensen og lidt om hvordan sponsorer kan kontaktes, således vi får noget erfaring omkring dette.

Vi talte fortsat om hvordan vi kan blive bedre til at brande og profilere natteravnene i Frederikssund.

Ad 4:

Natasja Rosenkrantz har valgt at stoppe, hendes sidste dag var d. 18 august.

Til denne turplan havde Ib Eland nogle store udfordringer, ved deadline på tilbagemelding, manglede der 14, der ikke havde meldt tilbage med datoer de kunne.

Vi ringede derfor rundt til de der manglede, og fik datoer m.v., og når I læser dette skriv er turplanen allerede sendt ud til jer.

Vi er i bestyrelsen, naturligvis helt klar over at det skyldes forglemmelse m.v., men vi bliver alligevel nød til at appellere til at vi alle, husker at overholde deadline på tilbagemeldingen.

Vi er i øjeblikket 29 Natteravne i Frederikssund, og der er en ny på vej J

Ad 5:

Vi har talt med en ny sponsor, Peter Pedersen, som ejer www.party-jukebox.dk, han er på henvendelse fra os, sagt ja til at støtte os økonomisk.

Vi vil derfor opfordre jer til at benytte ham, såfremt i får brug for at jukeboks til festlige lejligheder J

Poul Erik rykker igen, natteravne formand, Henrik fra Greve afd. for information om sponsor hvervning.

Ad 6:

D. 28/9 har vi lagt op til en spændende vandring i KBH City, hvor vi i har mulighed for at opleve KBH´s natteliv set med natteravne øjne, Poul Erik skriver ud til medlemmerne om tilmelding m.v., vi er p.t. 5 tilmeldte og håber på mange flere,………ses vi ??

Ad 7:

Den årlige Natteravnefest, har vi flyttet fra d. 16. november til d. 1. december hvor der er stor 80ér fest i hallen. Poul Erik skriver ud til jer, vi håber på lige så stor tilslutning som sidste år, hvor 25 natteravne deltog. Tilmeldingsfristen er d. 5. september.

Ad 8:

Der var ikke noget til eventuelt

Referent; René Kristensen