Gavecheck til Urbanplanen

Gavecheck til Urbanplanen

12-04-2010


John, Hans og Flemming har stort smil på, idet checken "faldt på et tørt sted"