Nyt børneombud sikrer børns rettigheder....

Nyt børneombud sikrer børns rettigheder....

04-01-2012

og efterkommer FN's anbefalinger.

Regeringen opretter et nyt børneombud, som opfylder de anbefalinger, FN har fremsat om at styrke børns rettigheder i Danmark. Regeringen har sammen med satspuljepartierne afsat syv mio. kr. årligt til at etablere et særligt børneombud og til at styrke Børnerådets funktion som børnenes stemme i den offentlige debat.

Og samtidig er Børne Telefonen under Børns Vilkår kommet på finansloven med åbningstid fra 11.00 - 23.00

Læs hele Social- og Integrationsministeriets nyhedsbrev her - klik