Frivillig Fredag

Frivillig Fredag

29-08-2011

Da socialminister Benedikte Kiær åbnede frivillighedsåret 2011, udnævnte hun samtidig den sidste fredag i september til national frivillighedsdag. Dagen har fået navnet Frivillig Fredag. Den vil altid falde på den sidste fredag i september, og i år er datoen den 30. september.

Dagen skal være en markering og anerkendelse af frivillighed. Frivillig Fredag er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag.

Dagen vil primært være en aktivitetsdag, hvor flest mulige skal prøve kræfter med frivilligt arbejde. Tiden op til frivillighedsdagen vil være præget af foredrag, workshops og debatarrangementer om og med den frivillige verden.

Allerede nu er der mange aktiviteter under opsejling rundt omkring i landet, og alle aktiviteter bliver løbende synlige på www.frivilligfredag.dk.

Styregruppen for frivillighedsåret 2011 og Frivilligrådet samarbejder om afvikling af dagen. Læs mere om frivillighedsåret på www.frivillighed2011.dk.