Referat fra ordinær generalforsamling, 15. marts 2

Referat fra ordinær generalforsamling, 15. marts 2

15-03-2012

Referat generalforsamling Natteravnene Rudersdal Øst 15/3-2012

 

 1. A.      Valg af dirigent:    Lone Blach blev valgt

 

 1. B.      Valg af referent:  Dorte Harup-Hansen blev valgt

 

 1. C.      Formandens beretning: Velkommen til 3 nye frivillige, Ole, Kirsten og Dominique + til Claus fra SSP + Niels og Kenny fra Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen.      Anne fortalte om året, der gik, bla. at 2 politikere har været med på en vandring. Endvidere at vi har haft flere positive presseomtaler. At det var frivillighedsår sidste år mærkede vi ikke så meget til, gav ikke nye frivillige til os. Andre foreninger havde det ligeså. Vi arbejder på et øget samarbejde fremover med SSP. Dage med vandringer udover lørdag/søndage: Åbning af Bakken d. 29/3, Blå Mandage + sidste skoledag

 

 1. D.      Årets gang fra Landssekretariatet: Landsmøde d. 31/3: Hvem vil med Anne?

 

 1. E.       Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget: Fremlagt og godkendt

 

 1. F.       Indkomne forslag: Kenny og Niels fortalte om deres Førstehjælps- og brandkursus. De vil sammen med Anne finde ny dato for kursus. Claus fra SSP fortalte om sin start i Rudersdal Kommune, og om et projekt, han er i gang med at få implementeret i folkeskolen: Social Pejling/alkoholforebyggelse

 

 1. G.     Valg af formand: Anne Theil Mejding blev genvalgt

 

 1. H.     Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Thomas Worm Petersen har valgt at trække sig. Resten af bestyrelsen blev genvalgt. De pågældende er: Sven Åge Harup-Hansen, Dorte Harup-Hansen, Beata Górna, Oliver Trab, Hanne Elmegård

 

 1. I.        Valg af suppleant: Berit Jendal  blev valgt – velkommen til

 

 1. J.         Valg af revisor: Finn Larsen blev genvalgt

 

 1. K.      Eventuelt: Førstehjælpsudstyr skal tjekkes, evt. få fyldt op

 

Generalforsamlingen varede fra kl. 19-21

 

Referent: Dorte