Natteravnenes Landsmøde 2010

Natteravnenes Landsmøde 2010

30-03-2010

270 var tilmeldt fra 91 foreninger - herunder Nuuk i Grønland for første gang. Og de fik det måske bedste Landsmøde nogensinde.
Benedikte Kiær sprang til som ny socialminister, og holdt en flot åbningstale, hvor hun lagde vægt på den særlige værdi de frivillige foreninger har for samfundet, samt at Natteravnene øger den sociale kapital, ved at spræde livsglæde og skabe tryghed for bla. udsatte unge. Natteravnene er med til at skabe bro mellem de unge og det offentlige, som er et godt eksembel på tværfagligt samarbejde.
I fortsættelse af bestyrelsesformand Stig Kjerulfs velkomsthilsen og Søs Fengers skønne sange, med Noah Rosanes på guitar.
Det tredje bestyrelsesmedlem fra Fonden, der var på scenen, var politidirektør Johan M. Reimann, der som formand for Ungdoms-kommissionen, kunne fortælle om dens arbejde, på sin meget karakteristiske og kontante måde.

I forbindelse med Eriks gennemgang af året der gik, blev Mogens Bodenhoff hædret for sin indsats i Landssekretariatet i Jylland. 

Fremadrettet oplistede Erik de events og tilbud, som Landssekretariatet er blevet præsenteret for, og som det står foreningerne frit for at benytte sig af. Ligesom at alle foreninger kan indstille events og tilbud fra deres bagland. Konkrete tilbud som fri transport med regionale trafikselskaber samt gode tilbud på mobiltelefoner, netbank o.lign. bliver mailet direkte til formændene.

Tom fra Nuuk fortalte om Natteravnenes indsats i det kolde nord, suppleret med et hjertegribende indlæg af Krissie fra Nanu-børn.

Klippekort trækning.
Os så var der stor spænding omkring trækningen af Klippekortene, som især DSB S-tog havde gjort attraktive med de fine præmier, som gik til Munkebo og Lundtoftegade, da Ullerslev ikke deltog.

Men det var især de to workshops, der fik engageret folk i et noget støjfyldt lokale, da alle ville til orde. Heldigvis fik alle mulighed for at notere deres svar og ønsker, så Landssekretariatet har noget at arbejde med fremadrettet.

Overordnet set, var der stor tilfredshed med den nyværende form for afvikling af Landsmødet, og generel accept af en vis egen-betaling for deltagelse i Landsmødet og fuld betaling af den sociale sammenkomst om aftenen.
Der hersker tydeligvis en del misforståelser vedrørende deltagelse i Lands- og Formandsmøder, som vil blive afklaret i årets løb. Men som udgangspunkt bør alle foreninger have både frivillige og budget til at sende repræsentanter til både Lands- og Formands-møder.

Læs meget mere i næste nummer af Natteravne Nyt

Næste Landsmøde finder sted 26. marts 2011 - igen på Hotel Nyborg Strand. Sæt kryds i kalenderen allerede nu!