referat fra møde 04.08.11

referat fra møde 04.08.11

07-08-2011

Referat fra møde 4. august 2011 om natteravnenes fremtid

 

Formand Anette Jørgensen indledte mødet, bød velkommen og fortalte efterfølgende om sin beslutning om at stoppe som formand og som ravn fra d.d. Stor tak til Anette for det store arbejde hun har gjort gennem de 11 år! Anette står nu som passivt medlem. Vi håber hun senere får lyst til at deltage igen.

 Der er også kommet melding om at Søren Jensen udtræder af bestyrelsen og stopper som ravn.

 Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling den 8. september 2011, hvor der skal vælges en formand for 1 år og et bestyrelsesmedlem for 1 år.

 Vedtægterne – de gældende er fra 2006 – de skal revideres og behandles på generalforsamlingen

 Instruks for natteravne – tilrettes – ligeledes skal der kigges på Instruks for natteravnene og Ansvar for gennemførelse af ture og Målsætning og politikker for …….

 Forsikring – jf. Landssekretariatets hjemmeside er vi dækket af Trygfonden, hvis man ikke selv har en ulykkesforsikring. Men den dækker kun hvis ens navn er nævnt pågældende dato i turplanskemaet i logbogen – det er vigtigt at rette på skemaet hvis der er ændringer. Samtidig skrives navnene i logbogen før man går ud.

NND i Sæby – der er pt. 6 tilmeldte – de 4 deltager i middagen om aftenen – foreningen dækker halvdelen af udgiften.

 Nøgle – til huset og skabet. Pt. har Anette og René nøgle til hus og skab og bestyrelses skab – Søren har ligeledes – den bliver afleveret til Lillian. Den tredje nøgle er den der ligger på Hotel Jutlandia.

Logbog - Før turen/turene gåes, skrives navnene på holdet - pas på med negativ skrivning, ved omtale af turen/turene

 ID kort – der fremstilles nye ID kort på den måde, at der ikke er nævnt formandsnavn men blot formandstelefonnummer. Anette har vist skabelon til fremstilling af kortene. Der er også lamineringsmaskine til rådighed. René har opgaven.

Hjemmesiden – Der ajourføres oplysninger for ravnene, så husk at meddele ændringer og der ligger også turplaner mm.

Turplaner – dette punkt drøftes på generalforsamlingen

Førstehjælps kurser – Jack vil påtage sig at køre førstehjælpskursus – det kan laves i samarbejde med spejderne, og hvor spejderhusets lokaler kan benyttes. Der undersøges hvor mange der kan/skal deltage. Jack får et par flasker god vin for ulejligheden.

Den gule folder – Anette undersøger om vi fortsat kan få trykket folder og foldet dem på kommunens trykkeri.

Prøvetursfolderen – skal tilrettes med det korrekte telefonnummer.

Cykler – det forsøges undersøgt om det kan lade sig gøre at få byttet den største cykel til en mindre med lav indstigning.

Rensning af jakker – Henrik undersøger – forsøger om det kan nås inden deltagelse i NND.

Jakker & veste - 2 af de største jakker er nu byttet til en jakke str. XS og en str. X – men de virker også store. Der er kommet tilbud fra Landssekretariatet om nogle veste – vi siger ja tak, så må vi se om vi får nogen.

Pizzamøde” for de nye - Henrik vil fortsat godt undervise de nye ”ravne” – materialet opdateres.

Parkerings ”billet” til pladsen ved ”huset” – efter aftale med Bo - den daglige leder i huset – har vi foreløbig fået p-billetter, de ligger i skabet – billetten udfyldes med dato – husk, med blyant, idet de kan bruges flere gange, ved at viske ud og skrive ny dato. Husk at lægge billetten i skabet igen efter brug.

Bo oplyste, at der i løbet af august skal være et møde om p-pladsen

Pronto Pizza – der er vist kommet nye ejere – René undersøger om der fortsat er aftale med natteravnene.

Frederikshavnernyt – Margit forsøger at oprette natteravnene der – så kan vi beslutte, hvad der skal lægges på.

Kanal Frederikshavn – Margit kontakter MIF igen – vil foreslå at det er Lillian og René der tager en snak med ham.

Kampagnesekretariet, Sex & Samfund – Kun med kondom - uddeles i uge 38. Der er kondomer, visitkort og oplysningsmateriale.

 

 

Ref. Margit