Referat fra konstituerende møde 2012

Referat fra konstituerende møde 2012

23-03-2012

 

Referat fra konstituerende møde tirsdag den 20. marts 2012 kl. 16.30 i ”Huset”

 

Fremmødte: Lillian, Kisser, Pia, René, Birthe, Gitte F, Margit

Afbud: Anne Marie

 

Konstituering:

Formand:

Lillian Andreasen

Næstformand:

René Jørgensen

Kasserer:

Kirsten Nielsen (Kisser)

Sekretær/referent:

Margit Thomsen

Bestyrelsesmedlem:

Pia Sørensen

Suppleant:

Birthe Pedersen

Suppleant:

Anne Marie Bode

Suppleant:

Gitte Frank

 

2. førstehjælpskursus: Afholdes 26. april kl. 17 – 22 i Spejdergården.

Lillian henter kaffe, te og sodavand i Huset samt bager en kage.

René forsøger at få Pronto Pizza til at sponsere x antal pizzaer

Gitte F laver kaffe mm.

 

Evt. Lady Walk:

Der blev kort snakket om deltagelse i Lady Walk – der undersøges om vi må benytte de gule trøjer og veste. Sidste tilmelding den 23. april. Drøftes på næste møde.

 

Årsmøde Nyborg Strand.

Lillian, René, Birthe P, Henrik og Margit Deltager. Henrik kører.

 

Lillian skal deltage som medunderviser i Brønderslev den 21. april 2012 (seniorinstruktør)

 

Frivilligrådets generalforsamling den 22. marts kl. 19.00- Niels Edwin Larsen og Margit Thomsen deltager. Evt. Gunnar Jørgensen.

 

Brev med Natteravnenes ønsker til nyt sted (Frivillighus), er afleveret til Bo.

 

Næste møde: onsdag den 18. april kl. 16.30