Generalforsamlingen 2012

Generalforsamlingen 2012

12-03-2012

Natteravnene i Sorø har nu afholdt  den anden ordinære generalforsamling.

På generalforsamlingen blev der valgt en bestyrelse på 3 medlemmer, som har udvidelse af medlemstallet og øgning af kendskabet til Natteravnene i Sorø som det primære mål.

Vi er stadig for få til at kunne gennemføre de ture som vi gerne ville, og vi vil gøre vores bedste fo at skabe trygge rammer for vores unge i nattelivet.