Referat fra infomøde d. 5.2.2008

Referat fra infomøde d. 5.2.2008

27-02-2008

Referat fra Natteravnenes infomøde d. 5. Februar.

Der var 26 fremmødte, og afbud fra 19.

Mødet startede med, at Ulla gennemgik et diasshow, omhandlende praktisk og generel information om hvad Natteravnene er. Og ikke mindst Natteravnenes 5 gyldne regler.

Litzi informerede om, den gode nyhed, at vi endelig efter megen "kamp" og korrespondance, fik at vide, at vi har fået lokalerne oppe på brandstationen. Henrik Madsen fra SSP ringede og viderebragte nyheden, på vegne af borgmester Palle Hansborg-Sørensen. Krydsfelt vil lave nogle "spilleregler", for hvordan og hvorledes vi kan bruge lokalerne, så der er plads til alle. Men en rigtig dejlig nyhed. Lokalet på skolen, var godt nok et lokale, men var på så få kvadratmeter, at de ikke var meget bevendte.

Der vil blive sat en kaffemaskine op i lokalet, så det er muligt, at gå ind og holde en pause.

Turplanlægning:

Vi arbejder stadig på at få turplanlægningen gjort mere praktisk, der har været tale om fra Landssekretariatet, at det skulle komme op og køre via den nye hjemmeside. Men det går det ikke endnu, så turplanlægningen vil, indtil vi finder en anden løsning, køre på den gamle måde, med at jeg melder datoer ud, og folk så melder tilbage. Om end lidt besværligt, men vi må væbne os med tålmodighed indtil der findes på noget andet.

Jeg har allerede lavet en turplan som starter d. 8. marts og frem til 1. juni. Denne var lagt frem til infomødet, og nogle har allerede skrevet sig på, men jeg sender planen rundt på mail, så yderligere kan melde sig. BEMÆRK DE ÆNDREDE TIDSPUNKTER!

Som meldt ud før, kan man stadig gå spontant en aften, hvis man kan samle 3 personer. Den ene skal bare være en, der har gået før. Så man kan tage f.eks. naboen og dennes kone med, hvis det er muligt, og vandre en tur. Man kan så bare aftale med Ulla eller jeg, at få udleveret nøglen, og hente jakkerne og gå en tur.

Logbogen:

Det er stadig meget vigtigt, at vi får skrevet i logbogen. Alle skal starte med at skrive under med deres egen underskrift, dette for, hvis der bliver noget under turen, hvor forsikringen skal inddrages. Alle ændringer skrives ligeledes ind i bogen. Hvis man f.eks. går, og turen afsluttes før tid, enten fordi der ikke er noget, eller vejret er dårligt, eller hvis en af ravnene bliver syge, og man bliver nødt til at aflyse, eller få en anden ind. Der må ikke skrives nogen navne på personer som I møder på Jeres tur rundt i byen.

Vandringen:

Holdlederen har ansvaret for, at de 2 andre møder op. Man kan evt. ringe til dem dagen før, og lige minde dem om, at man skal gå.

I tilfælde af, at man ikke kan gå, ringer man ikke til Litzi, men sørger for, hvis man ved det i god tid, selv at finde en anden. Den nye opdaterede adresseliste bliver sendt rundt.

Der bliver indkøbt 2 mobiltelefoner, som man skal bruge under vandringen. Og første hold melder stadig til ved politiet, og sidste hold melder fra.

Oplever man at der er en ravn der lugter af spiritus, eller opfører sig mærkeligt, så melder man det ud inden turen påbegyndes. Man går IKKE, hvis man har drukket. Heller ikke et glas rødvin til aftensmaden. Vi er rollemodeller for de unge, og kan derfor ikke lugte eller opføre os mærkeligt. Ej heller kan man forsvare, at gå, hvis man er påvirket.

Vi runder stadig campingvognen, ligesom jeg har modtaget en mail, fra en spejderleder, der beder os runde spejderhuset på turen, da der 2 gange inden for den sidste tid, er blevet fundet nogle hashpiber på pladsen.

Information:

Det meste information foregår på mail. Det er meget dyrt med frimærker, så derfor appellerer jeg til alle at de melder tilbage, når de har modtaget en mail. Evt. bare med et ok.

Ligesom det er vigtigt, at man tjekker sin mail et par gange om ugen. Der kommer meget i perioder.

Hjemmesiden:

Vi er i gang med at udarbejde hjemmesiden. På denne vil der også blive lagt informationer ind løbende.  Man kan finde vores hjemmeside ved, at gå ind på http://www.natteravnene.dk/, og finde Langeskov i højre side, klikke på den, også er man på vores hjemmeside.

Alle har fået et login, det er de 2 første bogstaver i fornavn og efternavn. Eks. Mit login er lian, da mit navn er Litzi Andersen. Når man har login, kan man komme ind og se bl.a. adresselisten og hvem der er medlem af bestyrelsen, ligesom der er en "opslagtavle" hvor alle kan ligge noget ind.

Billeder/ID-kort:

Der er sendt ID-kort rundt til nogle. Det er ikke alle der har afleveret deres billede, vi har fået et ID-kort tilbage på. Det kommer, men de laver de inde i Landssekretariatet, når de har lidt tid tilovers, så der kommer nogle løbende. Der er stadig nogle, der mangler at aflevere billede, men jeg håber snart at få dem.

Rygning under turen:

Det blev aftalt, at man gerne må ryge under turen, men at dette selvfølgelig ikke må foregå hvor de unge mennesker er. Dog appellerer jeg til, at man venter med at ryge, til man holder pause, i vores lokaler. Dette skal selvfølgelig foregå uden for, og ikke iført den gule jakke.

Vi kan stadig bruge flere gode ideer til hvordan vi reklamerer for Natteravnene i Langeskov. Der kan altid bruges en time fredag eftermiddag, eller lørdag formiddag i centret, på at gøre opmærksom på os selv. Så er der nogle der har lyst til det, melder de det, og får udleveret det materiale der skal bruges.

Vi har generalforsamling

D. 25. MARTS KL. 18.30 I AULAEN PÅ SKOLEN BAKKEN.

TILMELDING ER NØDVENDIG, DA VI JO GIVER LIDT MAD OG DRIKKE!

SÅ MELD DIG TIL. OG TAG GERNE NABOEN ELLER MORMOR MED.