Unge opretter Ny-Dansk Ungdomsråd

Unge opretter Ny-Dansk Ungdomsråd

02-12-2009

Unge opretter Ny-Dansk Ungdomsråd

Unge nydanskere skal have en stærkere stemme, og flere skal være aktive i samfundsdebatten og foreningslivet. Derfor opretter DUF og Integrationsministeriet Ny-Dansk Ungdomsråd. Rådet skal inspirere unge nydanskere til demokratisk engagement og rådgive myndighederne om integration og medborgerskab. 

Ny-Dansk Ungdomsråd, der etableres i begyndelsen af 2010, bliver et rådgivende organ, hvor 10-14 unge skal rådgive ministerier og myndigheder om integration og medborgerskab og anspore til, at flere unge nydanskere bliver aktive i foreninger og samfundslivet.

DUF har i flere år støttet børne- og ungdomsorganisationernes integrationsarbejde og samarbejde med nydanske foreninger. På den baggrund har DUF taget initiativ til Ny-Dansk Ungdomsråd, der støttes økonomisk af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Ny-Dansk Ungdomsråd skal bidrage til, at unge med forskellige kulturelle baggrunde i højere grad engageres i samfundet.

"Det er et mål i sig selv, at alle borgere bliver en del af demokratiet. Når det gælder unge nydanskere har vi en stor udfordring, som vi er nødt til at løse. Vi håber, at Rådet kan bidrage til, hvordan vi udbreder traditionen for demokratisk deltagelse og får alle med," siger DUFs formand Martin Justesen.

Frem til 18. januar kan unge nydanskere og andre interesserede ansøge om at komme med på Rådets opstartskonference. På konferencen skal deltagerne vælge det råd, der skal sidde de næste to år. Alle unge mellem 16 og 28 år kan ansøge om at komme med.

"Vi opfordrer alle unge, på tværs af kulturelle, kønsmæssige, geografiske og etniske forskelle, til at sende os en ansøgning. Jeg kan garantere, at det bliver en både spændende og lærerig oplevelse for de unge at være med i Ny-Dansk Ungdomsråd", siger DUFs formand.

Kontakt: DUFs formand, Martin Justesen, 60 80 46 51 og koordinator i Ny-Dansk Ungdomsråd, Michael Johnson, 39 13 40 26.

Mere information: http://www.duf.dk/nu