Besøg hos Frederikssund Politi

Besøg hos Frederikssund Politi

30-03-2009

Kriminalitet...... i Egedal ??

Vi gentager succesen fra tidligere år og har derfor arrangeret møde hos Frederikssunds Politi. Vi får her en unik mulighed for at spørge ind til de oplevelser politiet har i vores nærmiljø. Er vores område præget af kriminalitet eller er vi medborgere i dydens provinsby? Hvordan opfører vores unge sig set med en "politiers" øjne?? Hvordan er samarbejdet med skoler, SSP og ungdomsklubberne nu hvor Politiet er væk fra de lokale stationer?

Kom og hør Politiets oplevelser og benyt lejligheden til at stille alle de gode spørgsmål.

30. marts 2009 kl. 19:30-21:30

På Frederikssunds Politistation Falkenborgvej 5,

3600 Frederikssund

Tilmelding foregår ved at sende en mail til:

mariann.borregaard@gmail.com - meget gerne inden d. 23. marts 2009.

Med venlig hilsen

Susanne Barfoed

Natteravnene i Stenløse

www.stenloese.natteravnene.dk