Infomøde i ungdomsklubben

Infomøde i ungdomsklubben

04-04-2011

Mandag d. 4. april 2011 holdt Natteravnene i Sorø info-møde for 15-20 unge i Ungdomsklubben i på Banevej.

Vi fortalte lidt om hvem vi er, hvad vi laver, hvor de unge møder os og hvordan de kan kende os.

Vi fortalte også lidt om vores "5 gyldne regler" og at vi er uvildige voksne der ikke er en del af "systemet" og som de unge trygt og sikkert kan drøfte evt. problemer med.

De unge tog godt imod os og det er vores opfattelse at vi fik brudt en barriere og skabt en god forbindelse.

Alt i alt en god oplevelse som vi helt sikkert gentager.