Forældre størst indflydelse...

Forældre størst indflydelse...

05-10-2011

på unges alkoholforbrug.

Derfor sætter GODA med en ny kampagne fokus på forældrene.

Kampagnematerialet ’Dialog om alkohol’ udsendes til alle skoler. Formålet er at klæde lærerne og – endnu vigtigere - forældrene godt på til at tage den vigtige snak om alkohol med teenagerne.

Materialet giver inspiration til, hvordan man kan afholde konstruktive forældremøder om alkohol, hvor bl.a. dialogkort og café-arrangementer er med til at få holdningerne op på bordet, så forældrene sammen kan afklare, hvilke rammer de vil sætte for deres børn.

Se meget mere her - klik