Generalforsamling og samarbejdsaftalen.

Generalforsamling og samarbejdsaftalen.

19-01-2011

Da Fonden for Socialt Ansvar i 2004 gik ind og overtog det juridiske, organisatoriske og finansielle ansvar for at videreføre ”Natteravnene”, var én af forudsætningerne, at de enkelte foreninger opererede indenfor det samme koncept.

Det har vist sig, at de gamle vedtægter ikke tog højde for den udvikling, som samfundet har gennemløbet i de 13 år konceptet har fungeret, samt at enkelte foreninger, på eget initiativ, har ændret i vedtægterne, uden at Landssekretariatet, på Fondens vegne, har været inde over ændringerne.

For på kvalificeret og demokratisk vis, at rette op på dette, bad Landssekretariatet

SeniorTeamet om at medvirke til udarbejdelse af en samarbejdsaftale med tilhørende standardvedtægter, som alle nye foreninger har benyttet fra starten af 2010.

Det er et udtrykt ønske fra Fondens bestyrelse, at alle foreninger tiltræder og indsender samarbejdsaftalen til sekretariatet, herunder de nye standardvedtægter, i forbindelse med den forestående ordinære generalforsamling i 1. kvartal 2011.

Både samarbejdsaftalen og de tilhørende bilag, hvoraf standardvedtægterne er det ene, ligger på hjemmesiden i almindelig Word format, så I har mulighed for at indsætte foreningens navn o. lign i teksten. Det hele kan I hente på jeres lokale Intranet under ”Værd at vide”.

Teknisk set, kan det, at underskrive samarbejdsaftalen og de nye standardvedtægter, sidestilles med vedtægtsændringer til de tidligere vedtægter, som i §11 kræver, at de skal tiltrædes af mindst halvdelen af de registrerede frivillige og mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

For at imødegå denne potentielle praktiske begrænsning, skal Landssekretariatet hermed, på Fondens vegne, tillade, at man ser bort fra reglerne i §11, således at det alene er de fremmødte, der kan beslutte, at tiltræde samarbejdsaftalen og de tilhørende bilag.

Alternativt kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling jfr. §14 på samme dag, lige inden den ordinære generalforsamling, og her have tiltrædelse af samarbejdsaftalen med tilhørende bilag som eneste dagsordens punkt.

Vi beklager ulejligheden, og ser frem til nogle konstruktive generalforsamlinger, hvor alle husker på, at vi er til for at være noget for børn og unge, og ikke for at bruge vores ressourcer på paragrafrytteri.

En enkelt forening har allerede indsendt forslag til mindre justeringer, som i henhold til aftalen på Årsmødet, bliver taget op på næste Årsmøde i oktober.