GENERALFORSAMLING 21. marts 2011

GENERALFORSAMLING 21. marts 2011

04-03-2011

Natteravnene Skovlunde

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING


          Jfr. vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling i Natteravnene i Skovlunde

21. marts 2011 i Skovlunde Medborgerhus kl. 19 – ca. kl. 21

Tilmelding til Inge Luiten - mobil nr. 5123 7654 (gerne sms) eller mail luiten@worldonline.dk


       Dagsorden:
       1.    Valg af dirigent
       2.    Valg af referent
       3.    Formandens beretning
       4.    Regnskab
       5.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
       6.    Valg til bestyrelse: Alle er på valg i år og villig til genvalg.  
             a) Formand. Inge Luiten.
             b) Næstformand Janet Jespersen.
             c) 4 bestyrelsesmedlemmer:
                  Astrid Busk Sørensen - sekretær
                  Bruno Christiansen - kasserer
                  Jette Adelev - turleder
                  Berit Brodersen – 1. suppleant
               e). Valg af revisor – Regner Busk Sørensen        7.    Forslag:
                a) Formand – på valg i lige år  
               b) Næstformand – på valg i ulige år
               c) 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg i lige år
                   2 bestyrelsesmedlemmer – på valg i ulige år
                d) suppleanter hvert år
                e) Valg af revisor
            8. Eventuelt
                Efter generalforsamlingen vil der være personoplevelser samt livlig debat                      
                
            
               Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. marts 2011.
             
             Regnskab samt forslag vil ligge til gennemsyn hos Inge Luiten og Astrid Busk Sørensen senest 14. marts 2011.

              Vel mødt
              
på bestyrelsens vegne
                                                                                       Inge Luiten
                                                                                            formand