Indkaldelse til generalforsamling 2012

Indkaldelse til generalforsamling 2012

19-02-2012

Indkaldelse til Generalforsamling 2012

 Samt foredrag/mini-kursus med Beredskabet i Egedal

 

Sted: Beredskabets lokaler, Karmstensvej 1, Ølstykke

 

Tid: Mandag den 12. marts 2012 kl. 19.30.

 

Godt tilbud: Vi har i år fået lov til at afholde Generalforsamling hos Beredskabet i Egedal. De vil fortælle lidt om hvordan Beredskabet (og Brandvæsenet) er opbygget og fungerer, så vi Natteravne ved lidt mere om hvordan vi – om nødvendigt - kan trække på deres hjælp.

 

Hvis muligt, vil der (måske?) også blive afholdt et lille Hjerte-starter-kursus, noget vi alle kan komme ud for at skulle bruge – både privat og som Natteravne.

 

Dagsorden (iflg. vedtægterne):

1.      Valg af dirigent og afgørelse af lovlig varsel

2.      Antal stemmeberettigede frivillige

3.      Formandens beretning

4.      Årsberetning fra Landssekretariatet v/ formanden

5.      Godkendelse af regnskab

6.      Indkomne forslag (skal være skriftligt fremsendt senest 2 uger før Generalforsamlingen)

7.      Årsplan, budget og fastlæggelse af kontingent for støtte/passive frivillige

8.      Valg af formand

  • John H. Petersen (modtager genvalg)

9.      Valg af lige antal bestyrelsesmedlemmer (6 pers.) og op til 3 suppleanter

  • Mariann Borregaard (modtager genvalg)
  • René Madsen (modtager genvalg)
  • Tina Åberg (modtager ikke genvalg)
  • Jeannette Alsbjerg (modtager ikke genvalg)
  • Lisbeth Makholm (modtager ikke genvalg)
  • Leif Ervolder (modtager ikke genvalg)
  • Martin Wulff Fischer, suppleant (status ukendt?)

10.         Valg af revisor og evt. revisorassistent

11.         Eventuelt

 

Vi vil forsøge at finde interesserede kandidater inden Generalforsamlingen. Men har du lyst til at give en hånd og være med i bestyrelsen (man bliver kun valgt for 1 år ad gangen), så ring eller skriv gerne til undertegnede snarest.

 

Forslag fra de frivillige til behandling på Generalforsamlingen bedes venligst fremsendt til formanden senest 2 uger før Generalforsamlingen.

 

Indkomne forslag samt godkendt regnskab udsendes senest 1 uge før Generalforsamlingen.

 

 

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

 

John Høegh Petersen

Formand

4818 3998 (hoejbo@mail.dk)