INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

02-02-2009
Jævnfør vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling i Natteravnene i Haslev

18. marts, på Haslev bibliotek Mødesal 3, Kl. 19.00.

Tilmelding til Peter Christensen!

Dagsordenen er jævnfør vedtægterne:

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af referent

3.    Formandens beretning

4.    Regnskab

5.    Evt fastsættelse af kontingent

6.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab

7.    Indkomne forslag

8.    Valg til bestyrelse:

a) Formand (lige år)

b) Næstformand (ulige år)

c) 3 bestyrelsesmedlemmer (heraf 1 hvert andet år)

d) 2 suppleanter

9.    Valg af revisor

10. Eventuelt

11. Bestyrelsen konstituerer sig under den nyvalgte formand

Eventuelle forslag skal være bestyrelses i hænde senest d. 10 februar. Regnskab samt forslag vil ligge til gennemsyn hos Peter Christensen og Dan Taxbøl senest 9. marts.

Efter generalforsamlingen vil der være RavneAften hvor Natteravnenes Landsformand Erik Thorsted kommer og fortæller om Fonden for Social Ansvar, som aftalt på sidste RavneAften.

Arrangement forventes færdig senest kl. 22.00

Vel mødt
Bestyrelsen