Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

25-01-2010

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Jævnfør vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling i Natteravnene i Haslev

16. marts, på Haslev bibliotek Mødesal 2, Kl. 19.00.

Tilmelding til Peter Christensen!

Dagsordenen er jævnfør vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Evt. fastsættelse af kontingent
 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
 7. Forslag om ændring af vedtægter
 8. Indkomne forslag
 9. Valg til bestyrelse:
 10. Formand (lige år)
        Dan Taxbøl modtager genvalg
 11. Næstformand (ulige år)
 12. 3 bestyrelsesmedlemmer (heraf 1 hvert andet år)
        Jessie Reedtz Adamsen modtager genvalg
       Dorte Susanne Jensen modtager ikke genvalg
 13. 2 suppleanter
 14. Valg af revisor
 15. Eventuelt
 16. Bestyrelsen konstituerer sig under den nyvalgte formand
 17. Eventuelle forslag skal være bestyrelses i hænde senest d.10 februar. Regnskab samt forslag vil ligge til gennemsyn hos Peter Christensen og Dan Taxbøl senest 9. marts.

  Under eventuelt vil bestyrelsen stille forslag om at Natteravnene i Haslevs eksisterende vedtægter ændres til de af Natteravnenes Landssekretariat brugte standardvedtægter med følgende begrundelse:

  • 1. Disse er "testet" og udviklet igennem 10 år, og er udviklet siden Natteravnene i Haslev blev stiftet. Dette vil gøre det lettere for Landssekretariatet at hjælpe foreningen skulle der være problemer i foreningen.
  • 2. Da vi nu også er begyndt at gå tidligt på aftenen, er formålsparagraffen afstemt med vores nye virke.
  • 3. 1 år i bestyrelsen er lettere at "sælge" til potentielle bestyrelsesmedlemmer. Argumentet med at erfaringen bevares i bestyrelsen med 2 årig valgperiode, viser erfaringen sker uanset valgperioden. Oftest når hele bestyrelsen går, skyldes dette problemer i denne, hvilket i mange tilfælde alligevel får denne til at gå uanset 2 årige valgperioder.

  Arrangement forventes færdig senest kl. 22.00. Tilmelding venligst til Peter Christensen så vi kan arranger kaffe m.m.

  Vel mødt

  Bestyrelsen